มอบชุด อปพร. จำนวน 300 ชุด ให้กับสมาชิก อปพร. ตำบลแม่ยาว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะบริหาร มอบชุด อปพร. จำนวน 300 ชุด ให้กับสมาชิก อปพร. ตำบลแม่ยาว