กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลีผ่า บ้านบริวาร ม.1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เลขานายกฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลีผ่า บ้านบริวาร ม.1