ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ตัดกิ่งไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า หมู่ 7

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว นำรถกระเช้าไฟฟ้า ทต.แม่ยาว ออกช่วยตัดกิ่งไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า หมู่ 7