ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเตุวาตภัย

        วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายชนะภัย หล้าเต๋จะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน และเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพ การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

 >> คลิกที่นี่ << และ >> คลิกที่นี่ <<