แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชน บ้านห้วยขม หมู่ 1

         

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมอำนวยความสะดวก จัดระเบียบ กำกับ ดูแล การเว้นระยะห่างประชาชน แก่คุณบัวหอม คาซาฮาระ พร้อมครอบครัว ผู้บริจาคและแจกจ่ายอาหาร สิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนบ้านห้วยขม หมู่ 1 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพกิจกรรม การจัดระเบียบการแจกจ่ายแก่ประชาชน บ้านห้วยขม หมู่ 1

 >> คลิกที่นี่ <<