จิตอาสาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมผู้บริหารและประธานสภาฯ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มชูกำลังแก่กลุ่มจิตอาสาวัดห้วยปลากั้ง ที่ได้ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างทาง บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว โดยเป็นจิตอาสาจากวัดห้วยปลากั้งจำนวน 50 คนโดยประมาณ

            วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมผู้บริหารและประธานสภาฯ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มชูกำลังแก่กลุ่มจิตอาสาวัดห้วยปลากั้ง ที่ได้ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างทาง บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว โดยเป็นจิตอาสาจากวัดห้วยปลากั้งจำนวน 50 คนโดยประมาณ
 
 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพกิจกรรม จิตอาสาขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว

 >> คลิกที่นี่ <<