ฝ่ายบริหารฯ และฝ่ายสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ

วันที่ 23 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เลขานายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร และ ประธานสภา ฝ่ายสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ