นายกฯ มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าอ้อ

24 เมษายน 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระสอบบรรจุทราย ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าอ้อ หมู่ 5 เพื่อเตรียมจัดทำฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่