รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย หมู่ 11

21 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นตัวแทนมอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัยหมู่ 11 ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา