เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัย หมู่ 18

17 เมษายน 2563 เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัยหมู่ 18 จำนวน 1 หลังคาเรือน ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา