งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ห้ามรวมตัวหรือชุมนุม

วันที่ 13 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ยาว,ฝ่ายความมั่งคงอำเภอเมือง และป้องกันจังหวัดเชียงราย ตรวจสถานที่ห้ามรวมตัวหรือชุมนุม ตั้งวงดื่มเหล้า ตาม พ.ร.ก.ฉุเฉิน ช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid 19