รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองป้งกัน COVID-19 ณ บ้านจะต๋อเบอ และตรวจโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งของบ้านโป่งผำพัฒนาและบ้านจะทอ

วันที่ 10 เมษายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวได้ลงพื้นที่ ณ บ้านจะต๋อเบอ หมู่ 18 คัดกรองประชาชนเข้า - ออก หมู่บ้านเพื่อป้องกัน COVID-19 อีกทั้งยังได้ร่วมทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการแก้ไขภัยแล้งของบ้านโป่งผำพัฒนาและบ้านจะทอ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลแม่ยาว