นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ออกตรวจการปรับถนนและเจาะน้ำบาดาล

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ออกตรวจการปรับถนนและเจาะน้ำบาดาล ณ บ้านป่าอ้อใหม่และบ้านเกาะ