มอบผ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับตัวแทนหมู่บ้านและแกนนำสตรีเพื่อนำไปจัดทำหน้ากาก ผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ท่าน นายก พงษ์พันธ์ ต๊ะถาพร้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท.ต.แม่ยาว และงานพัฒนาชุมชน ร่วม มอบผ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับตัวแทนหมู่บ้านและแกนนำสตรีเพื่อนำไปจัดทำหน้ากาก ผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพมอบผ้าและอุปกรณ์ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและแกนนำสตรีเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย

 >> คลิกที่นี่ <<