พิธีบวงสรวง สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงราย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงราย พร้อมร่วมพิธีต่างๆ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช