การประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยมีนายประวิท ธุระวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำ 2563 โดยมีทั้งนายอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศบาลตำบลแม่ยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการท้องถิ่นทุกภาคส่วน เป็นเกียรติเข้าร่วมและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อีกด้วย