กิจกรรมการทำไส้อั่วสมุนไพรและไส้กรอกอีสาน

งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการทำไส้อั่วสมุนไพรและไส้กรอกอีสาน) ในวันที่ 13 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ทต.แม่ยาว