โครงการ Maeyao Running วิ่งสานฝัน แบ่งปันผู้ยากไร้

โครงการ Maeyao Running วิ่งสานฝัน แบ่งปันผู้ยากไร้ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดโครงการ Maeyao Running วิ่งสานฝัน แบ่งปันผู้ยากไร้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีการวิ่งแข่งขันและวิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทาง 16 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ตามลำดับ