7 วัน อันตราย

วันที 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว, ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว, คณะผู้บริหาร, ฝ่ายปกครอง นำโดยกำนัน ต.แม่ยาว, ผู้ใหญ่บ้าน และอปพร. ร่วมพิธีดังกล่าว เวลา 08.30 น. ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย