นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562 (ภาคเหนือ)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562 (ภาคเหนือ) ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี