เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Form 2019 Green. For All

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อม และนางภัทรกร ฤทธิชัย นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "EHA Form 2019 : Green. For All" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยทางเทศบาลตำบลแม่ยาวยังได้รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accredition : EHA) อีกด้วย