โครงการ เชียงรายไร้หมอกควัน กิจกรรมทำแนวกันไฟและกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟด้วย "ป่าเปียก"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เชียงรายไร้หมอกควัน กิจกรรมทำแนวกันไฟและกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟด้วย "ป่าเปียก" ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ณ บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว หน่วยงานต่างๆ พร้อมประชาชนชนตำบลแม่ยาวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก