โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองและพนักงานเทศบาล ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทะเลหมอกยะฟู อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทะเลหมอกยะฟู(จุดชมวิวดอยบ่อ) ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย หมูที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร