จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วันพระสวรรคต ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมกลุ่มกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางถนนและระบบสาธารณูปโภค เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย