เทศบาลตำบลแม่ยาวเปิดให้บริการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว

วันที่ 23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวเปิดให้บริการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาว โดยมีนายนายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมคณะผู้บริหารและนางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว มาเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่มารับบริการทำกายภาพบำบัด ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาให้คำแนะนำ กับประชาชนตำบลแม่ยาวที่ต้องการมาฟื้นฟูสุขภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลแม่ยาวเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย