โครงการธรรมสัญจร ณ วัดเทพบุญยืน

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวนำพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวและประชาชน ร่วมทำบุญตามโครงการธรรมสัญจร ณ วัดเทพบุญยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ และฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)