คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนตำบลแม่ยาว

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมายและเพื่อนำไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกลของวุฒิสภา โดยได้รับการต้อนรับจากนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดและนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมฝ่ายปกครองและประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว