กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานเปิด ซึ่งกิจกรรมจิตอาสานั้นเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคี รวมไปถึงการทำสาธารณประโยชน์ร่วมกันกิจกรรมที่ปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีประชาชนในตำบลแม่ยาวต่างให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก