ธนาคารขยะ Clean Bank

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวรับซื้อขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน ภายใต้โครงการธนาคารขยะ Clean Bank โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมนำขยะมาจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมาก