โครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวนำพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวและประชาชน ร่วมทำบุญตามโครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ และฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)