โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 จัดอบรมโดยโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด กิจกรรมดังกล่าวมีเด็กนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก กองทุน สปสช.ตำบลแม่ยาว