การประเมินลงพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับการตรวจประเมินลงพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี โดยนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในตำบลแม่ยาวได้เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร248 อนุสรณ์