จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักตำบลแม่ยาว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวนำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลแม่ยาวร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการเก็บขยะบริเวณพื้นที่ ริมถนนสายหลักของตำบลแม่ยาว เป็นการรักษาความสะอาดเพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะ โดยเริ่มต้นจากหมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวนและหมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลแม่ยาวร่วมกันทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก