ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวนำโดย นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทองและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งหลวง หมู่ที่9 ตำบลแม่ยาว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ กิจกรรมโรงทานและการบริจาคโลหิต วัตถุประสงค์ของการกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของลูกจ้างที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ