มอบวุฒิบัตรเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กอนุบาลและปฐมวัย ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ซึ่งภายในงานมีการแสดงของนักเรียนและการแสดงนิทรรศการผลงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลแม่ยาวที่เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตรมีดังนี้ ศพด.เทศบาลตำบลแม่ยาว,ศพด.บ้านรวมมิตร,ศพด.บ้านห้วยแม่ซ้าย,ศพด.บ้านห้วยลุหลวง,ศพด.บ้านจะทอ,ศพด.บ้านผามูบ และ ศพด.บ้านพนาสวรรค์