โครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดต่อให้แก่ อสม.ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดต่อให้แก่ อสม.ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562 โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมเดินขบวนรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ และทักษะการป้องกันโรคให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมสร้างสรรค์ของพี่น้องอสม.ไม่ว่าจะเป็นการจัดบูทนวดผ่อนคลาย การจัดบูทน้ำดื่มสมุนไพรและบูทการคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลแม่ยาวอีกด้วย