ดูงานศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรดอยฮาง

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00น. นางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรดอยฮาง ของเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและยังทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้อีกด้วย