กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในตำบลแม่ยาวจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ