ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days โบสถ์บ้านห้วยขม หมู่ 1

อ่านข่าวต่อ

ตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

หน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านข่าวต่อ

ประชุมหารือเพื่อวางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ