ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ดำเนินการจำหน่ายขยะรีไซเคิล สืบเนื่องโครงการธนาคารขยะ Clean Bank

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เทศบาลต

อ่านข่าวต่อ

พิธีบวงสรวง สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงราย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วมพิธีบวงส

อ่านข่าวต่อ

การประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใ

อ่านข่าวต่อ

โรงเรียนผู้สูงอายุ พบกับกิจกรรมการทำขนมถั่วแปป

วันที่ 23 มกราคม 2563 กิจกรรม รร. (สว.) พบกับกิจกรรมการทำขนมถั่วแปป วิทยากรโดย ค

อ่านข่าวต่อ

จิตอาสาภัยพิบัติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอ

อ่านข่าวต่อ

โครงการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมู่4 (สปสช.)

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมตรีตำบลแม่ยาว พร้อมรองนายกเทศมต

อ่านข่าวต่อ

(พอ.สว.) ออกตรวจเยี่ยม หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสมกิจ เกศนาศินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดก

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ

อ่านข่าวต่อ