ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเร

อ่านข่าวต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง

อ่านข่าวต่อ

รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

งานพัฒนาชุมชน รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีประมาณ 2564

อ่านข่าวต่อ

การประชุมการดำเนินงาานด้านสาธารณสุขตำบลแม่ยาว

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานในการเป

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกส

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4 บ้านริมกก

อ่านข่าวต่อ

โครงการขุดลอกสระกกหลง บ้านริมกก

6 ตุลาคม 2563 กองช่าง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบควบคุมงาน และวัดปริมาณงาน โ

อ่านข่าวต่อ

ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง และระบบประปาหมู่บ้านสันป่ายาง

15 ตุลาคม 2563 งานไฟฟ้ากองช่าง ทต.แม่ยาว ออกซ่อมแซมไฟกิ่ง และระบบประปาหมู่บ้านสั

อ่านข่าวต่อ

ประชาคมการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุน้ำป่าไหลหลาก

9 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้น

อ่านข่าวต่อ