ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมกลุ่มก

อ่านข่าวต่อ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานป

อ่านข่าวต่อ

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ พรบ.อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้นำท้องถิ่

อ่านข่าวต่อ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562 (ภาคเหนือ)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้าร่วม

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมของจิตอาสา(อผส) เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลแม่ยาว

กิจกรรมของจิตอาสา(อผส) เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลแม่ยาว และแน

อ่านข่าวต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Form 2019 Green. For All

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อม และนางภั

อ่านข่าวต่อ

โครงการ เชียงรายไร้หมอกควัน กิจกรรมทำแนวกันไฟและกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟด้วย "ป่าเปียก"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีย

อ่านข่าวต่อ

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ