ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการอบรมและทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ของ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดการหักโค่นล้มทับแนวสายไฟฟ้าและใกล้บ้านเรือนประชาชน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ตัดต้นไม้/

อ่านข่าวต่อ

ทำความสะอาดล้างถนนที่มีดินโคลนไหลทับถนน

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 16:00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำรถบรรทุกน้ำ

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบหมายให้เจ้าห

อ่านข่าวต่อ

ดำเนินการตัดต้นไม้ที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการหักโค่นล้มทับแนวสายไฟฟ้าในเขต ต.แม่ยาว

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบหมายให้เจ้าห

อ่านข่าวต่อ

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ที่ล้มทับสายไฟฟ้า

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าบ้านรวมมิตร หมู

อ่านข่าวต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ว

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ

อ่านข่าวต่อ