ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ 10 และเยี่ยมเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก หมู่ 18

วันที่ 11 มกราคม 2564 ช่วงเช้า นายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และง

อ่านข่าวต่อ

ทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการฯ

วันที่ 7 มกราคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับนักกายภาพ รพ.เชียงรายฯ ทำกิจกรรมฟื้นฟู

อ่านข่าวต่อ

ออกตรวจ ประเมินการ ดำเนินโครงการ ขยะ ต้นทาง

วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุข ทต.แม่ยาว ออก ตรวจ ประเมินการ ดำเนินโครงการ ขย

อ่านข่าวต่อ

กองช่าง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง และตรวจเช็ค เพิ่มจุดแสงสว่างไฟกิ่ง ม.14 บ้านศิริราษฎร์

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และกองช่าง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ซ่อมแซ

อ่านข่าวต่อ

กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจ ชี้จุด โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะ - บ้านป่าอ้อ

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพ

อ่านข่าวต่อ

อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2564

วันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นาย สมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกี

อ่านข่าวต่อ

นายกลงพื้นที่ตรวจการสร้าง/เทถนน บ้านศิริราษฎร์ หมู่ 14

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจก

อ่านข่าวต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ให้เกียรติเป

อ่านข่าวต่อ

ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ ของพนักงานครูเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

อ่านข่าวต่อ