ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤ

อ่านข่าวต่อ

มอบชุด อปพร. จำนวน 300 ชุด ให้กับสมาชิก อปพร. ตำบลแม่ยาว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะบริหาร

อ่านข่าวต่อ

เทศบาลตำบลแม่ยาว มอบพวงหรีดในงานฌาปนกิจศพ นายเสรี ไชยชนะชมพู่ทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในนามของเทศบ

อ่านข่าวต่อ

กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลีผ่า บ้านบริวาร ม.1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เลขานายกฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง

อ่านข่าวต่อ

ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

งานัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่แจกหน้าก

อ่านข่าวต่อ

ประชุมการจัดการขยะ บ้านห้วยลุหลวง ม13

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รองนายกเทศบาลตำบลแม่ยาว รองประธานสภาฯ รองปลัดเทศบาลฯ กองช

อ่านข่าวต่อ

มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านอาหาร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ และกองสาธา

อ่านข่าวต่อ

ทต.แม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมฝ่ายบริหาร ม

อ่านข่าวต่อ