เขตการปกครองและจำนวนประชากร

เขตการปกครองและจำนวนประชากร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลดอยฮาง และตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองเชียงราย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางโดยทางบก เดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ
1.เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทรายมูล-ห้วยขม เข้าสู่ตำบลแม่ยาว
2.เส้นทางที่ 2 เส้นทางบ้านน้ำลัด-ห้วยขม โดยเดินทางจากตัวเมืองผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงและผ่านบ้านน้ำลัด สู่ตำบลแม่ยาว
3.เส้นทางที่ 3 จากตัวเมืองผ่านแยกเด่นห้าและไร่แม่ฟ้าหลวง ผ่านเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานเม็งราย เข้าสู่ตำบลแม่ยาว 4.เส้นทางที่ เส้นทางบ้านน้ำลัด–ป่าอ้อ ผ่านถ้ำตุ๊ปู่ เข้าถึงตำบลแม่ยาว

การเดินทางทางน้ำ
โดยทางเรือหางยาว โดยสามารถขึ้นเรือที่สะพานแม่น้ำกก มีเรือหางยาวให้บริการ ทั้งแบบเหมาและตามคิว ล่องมาทางแม่น้ำกก