ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารกองการศึกษา
ข่าวสารกองคลัง
ข่าวสารกองช่าง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิรัฐ กันคำ รองปลัดเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน ได้ลงเยี่ยมบ้านเด็ก ม.12 บ้

นายยกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมรับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลแม่ยาว เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดไฟป่า

รองนายกเทศมนตรี นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทองลงพื้นที่ดูงานปรับถนนเข้าที่การเกษตร บ้านแคววัวดำ ม.12

16/02/2560 รองนายก นายสุรสิทธิ์ รองนายกอัครพงษ์ เลขานฤบดินทร์ สท.มีชัย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อเตร

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด