ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารกองการศึกษา
ข่าวสารกองคลัง
ข่าวสารกองช่าง

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาว โดย งานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรม พัฒนาตำบลต้นแบบด้า

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาวนำทีมโดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมทีมงานบริหาร ลงพื้นท

☆ 18 มี.ค.61-นำขยะในเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางทุ่งไปทิ้งบ่อขยะ ☆ 18 มี.ค.61-รถน้ำหยาดฝน 2

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายอัครพงษ์ เฉลิมเหลี่ยมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ☆ เวลา 09.40 น. ล

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ยาว ฝึกซ้อมโรยตัวช่วยเหลือผู้ได

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ร่วมประชุมหาทางออกร่วมกันในการแ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่เปิดและติดตามโครงการอบรมป้

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบเงินช่ว

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดโครงการจัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ณ ปางช้างกะเหรี

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด